Đang xử lý dữ liệu...
Thứ ba, ngày 31/03/2015
TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁPGỬI NHẬN VĂN BẢN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, Website Thành phố Đồng Hới cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?
Rất đầy đủ
Khá hoàn chỉnh
Cần bổ sung thêm
Cần có sự cải tiến
 
QUẢNG CÁO
In tin bài    Email tin bài
MỘT SỐ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Danh sách các khách sạn

Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort

Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3842 999 Fax: (052) 3842 555

Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình

Địa chỉ: Số 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 276 Fax: (052) 3822 404

Khách sạn 8/3

Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3827 888 Fax: (052) 3823 766

Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ

Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 369 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ

Địa chỉ: Số 16 - Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 835 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: Thôn Nam Phú - Quang Phú - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3810 521

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: 10 Quang Trung - Thành Phố Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 390 Fax: (052) 3512 721

Khách sạn Thanh Phúc

Địa chỉ: Số 242 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 774

Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng 

Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3841 063

Khách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ: Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3821 608

Khách sạn Hoàng Nhật Anh

Địa chỉ: Số 28 Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 509

Khách sạn Hương Giang II

Địa chỉ: Mạc Đĩnh Chi - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 595

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 567

Khách sạn Tân Bình

Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3843 076

Khách sạn Tứ Quý

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn LUXE

Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3845 959

Khách sạn Anh Linh

Địa chỉ: 38 - Dương Văn An - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 297

Khách sạn Biển Nhật Lệ

Địa chỉ: Thôn Đông Phú - Quang Phú - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3810 387

Khách sạn Bình Dương

Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 399

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 746

Khách sạn Diệu Linh

Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 429

Khách sạn Trường Sơn

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3827 007

Khách sạn Đại Nam

Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 386

Khách sạn Đồng Hới

Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3824 077

Khách sạn Đường sắt - Ga Đồng Hới

Địa chỉ: Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3838 904

Khách sạn Hà Nội

Địa chỉ: 36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 888

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Phường Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 692

Khách sạn Hải Long

Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 120

Khách sạn Hằng Nga

Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3827 175

Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: 02 Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 333

Khách sạn Hoa Mai

Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3825 831

Khách sạn Hoa Mai 2

Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Hải Thành- TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 746

Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 543

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3821 517

Khách sạn Ban Mai

Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3810 755

Khách sạn Hoàng Mai

Địa chỉ: 42 Lê Quý Đôn - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3827 822

Khách sạn Hương Quỳnh

Địa chỉ: 18 Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 011

Khách sạn Hương Trà

Địa chỉ: Tiểu khu 8 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Hương Xuân

Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 703

Khách sạn Kiến Giang

Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Kiều Giang

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 108

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: 02 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 154

Khách sạn Kim Liên I

Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 073

Khách sạn Kim Long

Địa chỉ: Đường Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3827 590

Khách sạn Linh Trang

Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3840 277

Khách sạn Mỹ Hưng

Địa chỉ: Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3829 907

Khách sạn Mỹ Ngọc

Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 125

Khách sạn Mỹ Quang

Địa chỉ: 69 Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 691

Khách sạn Năm Long

Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3821 581

Khách sạn Thùy Dung

Địa chỉ: 50 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820727

Khách sạn Sông Son

Địa chỉ: 30 Quang Trung - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3841 837

Khách sạn Tân Cương

Địa chỉ: 16A Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3825 589

Khách sạn Tân Cương 2

Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3842 861

Khách sạn Tân Ngọc Ánh

Địa chỉ: Phú Thượng - Phú Hải - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 617

Khách sạn Thái Bình

Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3823 110

Khách sạn Thanh Long

Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3822 462

Khách sạn Thành Mỹ

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Thành - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn Thiên Long

Địa chỉ: 16 Quang Trung - Hải Đình - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3820 519

Khách sạn Thuý Nga

Địa chỉ: 12 Quang Trung - TP. Đồng Hới

Điện thoại: (052) 3840 865

 

 
Quay trở lại
Trang thông tin Điện tử thành phố Đồng Hới
Giấy phép số 539/GB-BC do cục Báo chí cấp ngày 03/12/2007
Đơn vị chủ quản: UBND TP Đồng Hới; Trụ sở: số 14 Đường Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới.
Tel:(84)(052) 3822091 - Fax: (84)(052) 3820888 - Email: donghoi@quangbinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn: 'Trang thông tin Thành phố Đồng Hới' khi phát hành từ website này
Designed by EFY Viet Nam.
download phan mem tai phan mem http://download123.vn phan mem avira diet virus avira xem tu vi xem boi xem tuong phong thuy http://vnphongthuy.com xem tuoi xem boi tinh yeu tinh duyen. Neu mot ngay ngay nao do ban muon tim ban chat hoac doi luc buon buon ban muon tim ban thi ghe qua website nay nhe chat de tim nguoi chat cho minh nhe.